Op naar de verkiezingen 2021!

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Er doen 37 partijen mee en dat is een naoorlogs record! Toch is dit niet de enige reden waarom deze verkiezingen bijzonder zijn. In de schaduw van de wereldwijde pandemie zullen deze verkiezingen zonder twijfel historisch worden.

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezing is als het ware het zoveelste ‘slachtoffer’ van de coronamaatregelen. Partijleden kunnen niet de straat op, politici kunnen geen bijeenkomsten organiseren en daarnaast is het voor veel partijen moeilijker hun partijprogramma kenbaar te maken in de Tweede kamer, vanwege het alles overheersende coronadebat. Het campagne voeren verplaatst zich nu logischerwijs naar de online sfeer. Social media campagnes en gestreamde campagnepraatjes zijn de nieuwe norm.

Wat heeft dit voor consequenties voor de kiezer? Een politieke partij vinden die bij je overtuigingen past is bij elke verkiezing moeilijk. Tel daar een wereldwijde pandemie en het coronadebat bij op en je staat voor een uitdagende missie om jouw vertegenwoordiging te vinden. Uit onderzoek is gebleken dat juist de zwevende kiezer (een persoon die niet verbonden is met een politieke partij of politicus of iemand die ook bereid is op andere partijen te stemmen tijdens een verkiezing) het nu moeilijk heeft.

Zie je door de bomen het bos niet meer en weet je niet hoe je een geïnformeerde keuze moet maken? Lees je in! Deze boeken kunnen je helpen uit te zoomen van de orde van de dag en te ontdekken welke dingen je écht belangrijk vindt. Er is een geweldige selectie aan boeken verschenen die jou kunnen helpen een geïnformeerde keuze te maken. Lees nog eens terug wat er allemaal is gebeurd in de aanloop naar de verkiezingen, lees meer over je (nieuwe) favoriete politicus of ontdek wat er precies is misgegaan tijdens de toeslagenaffaire.

‘De politiek bemoeit zich sowieso met jouw leven, dus kun je je er maar beter een beetje tegenaan terugbemoeien op een manier die bij jou past. Volgens ons is politiek net Game of Thrones: hoe meer je je erin verdiept, hoe leuker het wordt.’

Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen

Bestel via Paagman.nl

Waarom moet je niet zomaar stemmen waar je ouders op stemmen? Dat leggen Titia Hoogendoorn – bekend van haar podcast voor politiekn00bs Polititia – en Nienke Schuitemaker je graag uit. Van hoe het precies in zijn werk gaat als je het stembureau binnenloopt (ja, die stembus lijkt inderdaad op een kliko) tot hoe het politieke landschap van de laatste vier jaar eruitziet. Voor iedereen die voor het eerst mag stemmen, voor het eerst bewust wil stemmen óf wie voor het eerst niet zomaar wil stemmen waar zijn/haar ouders op stemmen.

De toeslagenaffaire is wellicht het enige vraagstuk dat in deze tijd kan tippen aan de corona discussie in de Tweede kamer. Deze heeft zelfs het kabinet Rutte III doen vallen. Tienduizenden families werden vermalen door de overheid. Relaties liepen op de klippen, banen raakten verloren, levens werden verwoest. In wat bekend kwam te staan als de toeslagenaffaire werden jaren aan kinderopvangtoeslagen teruggevorderd. Met desastreuze gevolgen.

Zo hadden we het niet bedoeld

Bestel via Paagman.nl

Met de verkiezingen in aantocht en het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire vers in het geheugen zal voor veel kiezer deze kwestie meespelen in hun overweging op het stembiljet. Maar hoe het nou precies gegaan? In een thriller van een reconstructie laat onderzoeksjournalist Jesse Frederik zien hoe de toeslagenaffaire tot stand kwam en tot de val van het kabinet kon leiden. De ontluisterende conclusie: vrijwel iedereen – ministers, Kamerleden, ambtenaren, journalisten – deed wat je van ze zou verwachten, en juist daardoor liep alles mis.

Corona veroorzaakte een ware aardsverschuivingen. De wervelwind ging zo snel dat er eigelijk geen tijd was om ergens bij stil te staan. Maar wat bracht corona dit jaar allemaal teweeg ?

Dagboek van een krankzinnig jaar

Bestel via Paagman.nl

In Dagboek van een krankzinnig jaar brengt Sitalsing al haar inzichten op scherpzinnige en heldere wijze samen, en neemt zo de lezer mee door alle politieke, economische en sociale ontwikkelingen van 2020. De symbolen van wat ‘onze manier van leven’ was gaan heten, waren in één klap niet heilig meer: handen schudden, een terrasje pakken, je onderdompelen in de pret- en festivaleconomie, reizen, het openbaar vervoer. Ze documenteerde deze periode drie keer per week in haar columns voor de Volkskrant. Het ideale boek om te reflecteren op het jaar waarin de wereld kantelde.

Stilte op het binnenhof

Bestel via Paagman.nl

Politiek in coronatijd. Business as usual, zo begint 2020 in Nederland. Maar dan komt het coronavirus en het land gaat in een lockdown. Alle ogen zijn gericht op de persconferenties van premier Mark Rutte. Terwijl hij de meest ingrijpende maatregelen sinds de Tweede Wereldoorlog aankondigt, daalt een vreemde stilte neer op het Binnenhof. Stilte op het Binnenhof is een meeslepend geschreven, fascinerend inside verslag over een historisch moment in de Nederlandse geschiedenis.

De gevaren van data slurpende bedrijven en het opwarmen van de aarde zijn afgelopen periode van de voorpagina geveegd. Toch zijn deze kwesties verre van verdwenen. Lees je in voorbij de krantenkoppen!

Hoe gaan we dit uitleggen

Bestel via Paagman.nl

We stoten al meer dan honderd jaar zo veel broeikasgassen uit dat de aarde nu gevaarlijk opwarmt. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een onleefbare planeet. Maar de grote omwenteling is begonnen. In dit boek beschrijft Jelmer Mommers een van de grootste problemen van onze tijd: klimaatverandering. Een probleem dat bij de meesten van ons vooral een gevoel van machteloosheid oproept. Ten onrechte. Want achter de nieuwsberichten over smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en ontkennende politici groeit een wereldwijde beweging die laat zien: onze toekomst op aarde schrijven we zelf.

Het is oorlog maar niemand die het ziet

Bestel via Paagman.nl

Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk deed jarenlang onderzoek naar de digitale wereld. Hij begon als leek, maar won steeds meer het vertrouwen van bronnen, die hem de schaduwkant van de moderne wereld toonden. Modderkolk beschrijft stapsgewijs hoe groot de afhankelijkheid van technologie is en welke risico’s daarmee gepaard gaan. Vijandige regimes dringen ongezien Nederlandse organisaties binnen en overheden en bedrijven slurpen data. Iedere ontdekking roept nieuwe vragen op. Wie leest mee met onze appjes? Hoe ver reiken de tentakels van de Nederlandse veiligheidsdiensten? En hoe kunnen we onszelf beschermen?

Dieren kunnen de pest krijgen, en dan?

Bestel via Paagman.nl

Toen nog geen enkele minister ooit van ‘zoönosen’ had gehoord, agendeerde Esther Ouwehand deze bedreiging voor de volksgezondheid al. Dat was in 2007, toen zij net een jaar lid was van de Tweede Kamer voor de enige politieke partij die de belangen van andere levende wezens als uitgangspunt kiest.
Inmiddels is 75% van de infectieziekten die de mens bedreigen afkomstig uit het dierenrijk. De oorzaken? Menselijk ingrijpen in natuurgebieden, wereldwijde handel in dieren en uiteraard de intensieve veehouderij. Ouwehand laat zien hoe ons land daarin al jaren een twijfelachtige koppositie inneemt én hoe gevaarlijk dat is.

Het papieren paleis

Bestel via Paagman.nl

De Belastingdienst pakte mensen die toeslagen ontvingen hard aan, maar slaagt er niet in het leed recht te zetten. Bij medische missers staan artsen vaak langdurig in de beklaagdenbank, terwijl patiënten en hun families daar weinig mee opschieten. Veel mensen kampen met knagende conflicten dicht bij huis, zoals burenruzies, vechtscheidingen of ontslagzaken. Een juridisch oordeel lost meestal weinig op. In Het papieren paleis schetsen Barendrecht en Chabot nieuwe routes naar rechtvaardigheid.

Dit jaar lijken er meer boeken geschreven over en door politici dan ooit te voren. Zowel nieuwe politieke kandidaten als oudgedienden hebben hun ervaringen opgetekend in een boek. Juist in deze tijd waar campagne voeren anders gaat dan anders kunnen deze boeken ons veel inzicht geven in de beweegredenen van deze bijzondere politici. Klaas Dijkhoff (VVD) verlaat de politiek, toch is hij optimistisch gestemd. Lodewijk Asscher was het grootste politieke talent binnen de PvdA, toch ging het mis. Zijn rol in de toeslagenaffaire nekte hem en de gedroomde comeback werd een politiek drama. Lilianne Ploumen gaat aan de slag als Fractievoorzitter van de PvdA. Lees hun verhalen!

Alles komt goed

Bestel via Paagman.nl

Dit boek is een gesprek. Een gesprek over politiek. Niet de politiek van oneliners, tweets of korte statements in het journaal. Niet de politiek van kritiek leveren op anderen en de vraag wie er wint of verliest. Mocht u daar meer van willen, dan volstaat het de tv aan te zetten. Het gesprek gaat over een politiek van beschouwingen op de maatschappij, nadenken over de problemen waar we voor staan en hardop denkend en pratend zoeken naar oplossingen. Het gaat over een sterkere middenklasse en een bloeiend lokaal bedrijfsleven. Over klimaatdoelen halen, over veilig zijn, en over samen leven in een tijd van verbitterde identiteitsstrijd.

De deur naar macht

Bestel via Paagman.nl

De tijd heeft mij gevormd, en ik kon de tijd meevormen. Van klassenvertegenwoordiger tot minister die aan de wieg stond van de internationale beweging SheDecides. In dit boek laat ik zien hoe persoonlijk mijn politiek is en waarom ik geloof in een strategie die de kracht van sociale bewegingen en de macht van politiek combineert. Lilianne Ploumen is lid van de Tweede Kamer. Eerder was ze minister voor Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking, en voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Mijn verhaal

Bestel via Paagman.nl

In dit boek vecht Richard de Mos terug van een achterstand in punten, die de meeste andere targets van het OM tot opgave zouden hebben verleid. Het is een intrigerend verhaal met als centrale vraag: wíe is hier nu eigenlijk integer? Is dat het Openbaar Ministerie? Zijn dat de politici, van raadsleden tot ministers aan toe, van de gevestigde partijen? Of is het juist die gewone Hagenees Richard de Mos, die als ‘ongewenste vreemdeling’ in de politiek keihard knokt voor zijn mensen, de kiezers?

Lodewijk

Bestel via Paagman.nl

Journalist Wilfred Scholten volgde Asscher de afgelopen vier jaar bij zijn pogingen de sociaal democratie weer relevant te maken. Hij ontmoette een familieman, een debater en vakbekwaam parlementariër, maar zag ook een politicus die op zoek was naar een achterban, naar aandacht en macht. Wie is deze politicus met joodse roots? Wat drijft hem? En waarom zag hij Mark Rutte als zijn ideale tegenstander? Scholten sprak met mensen binnen en buiten de partij en bezocht bijeenkomsten om te achterhalen wat er schuilgaat achter het gezicht dat zo weinig prijsgeeft.

Een nieuw sociaal contract

Bestel via Paagman.nl

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd. In dit boek doet Omtzigt een aantal voorstellen daartoe.

Mark Rutte

Bestel via Paagman.nl

In Mark Rutte laat NRC-journalist Petra de Koning zien wat hem maakte tot wie hij is, hoe zijn manier van denken en doen zich ontwikkelde. En misschien ook wel vooral al die jaren hetzelfde bleef.
Hoe kan het dat iemand die bekend kwam te staan als politicus-zonder-opvattingen, die met rechts en links regeerde, een rij van verkiezingsbeloften verbrak en grote politieke inschattingsfouten maakte, volgens opinieonderzoek in 2020 wordt gezien als de beste naoorlogse minister-president van Nederland?

De verkiezingen en de politiek zijn voor kinderen soms moeilijk te bevatten. Want, wie zijn die mensen die mensen op TV en zijn ze de baas van het land? Waarom hebben dieren en piraten hun eigen politieke partij? Sharon Gesthuizen schreef en een leuk én informatief boek over.

Piraten, dieren, bejaarden

Bestel via Paagman.nl

Wat stem jij? Alles over de politiek, verkiezingen en democratie. Na het lezen van dit boek weet jij waarschijnlijk méér over de democratie en hoe de politiek werkt dan je ouders!
Wie bepalen alle regels en wetten in Nederland? Waarom hebben dieren en piraten hun eigen politieke partij? Mogen journalisten alles opschrijven wat ze denken of zijn daar toch regels voor? Het antwoord op deze vragen (en meer!) vind je in dit boek, waarin ales wordt uitgelegd over het ontstaan van onze democratie en hoe we die tegenwoordig toepassen. Ook vertellen diverse politici over hun werk en hoe ze daarmee mensen proberen te helpen.

Er zijn een aantal politici die hun stempel op de Nederlandse politiek hebben gedrukt en die we nog steeds worden bewonderd als revolutionairs. Dit jaar verscheen er over twee van deze publieke figuren een uitvoerige biografie: Hans van Mierlo en Hans Wiegel.

Een wonderbaarlijk politicus

Bestel via Paagman.nl

Hans van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966als partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen.

Hans Wiegel

Bestel via Paagman.nl

In ‘Hans Wiegel’ beschrijft Pieter Sijpersma het roerige leven van een van de meest talentvolle én meest controversiële politici van na de Tweede Wereldoorlog: Hans Wiegel. Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de vaderlandse politiek hebben gedrukt als hij. Zijn retorisch talent, zijn ‘gewonemensentaal’, zijn gevatheid, zijn vermogen om gecompliceerde onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en zijn humor bezorgde Hans Wiegel al snel een grote aanhang.

Geschreven door
Meer van Eveline

Bereik je doelen met een bullet journal

  Ben je nog op zoek naar een manier om op een...
Lees verder